DIERENARTSENPRAKTIJK BLADEL-HAPERT
            7 dagen in de week 24 uur per dag tot uw dienst

WELKOM OP ONZE
RUNDVEEPAGINA

     Klik hier voor onze algemene praktijkinformatie

INTERESSANTE INFORMATIE:

Voetbaden bij klauwproblemen

Antibioticumresistentie

Teken en tekenziekten 

Ontworming jongvee

Uierontsteking

INTERESSANTE LINKS:

http://www.veehouderij.pagina.nl
(alles over landbouw)

http://www.minlnv.nl   (ministerie van landbouw)

http://www.gddeventer.com (gezondheidsdienst voor dieren)

http://www.pv.wageningen-ur.nl  (praktijkonderzoek veehouderij)

http://www.pve.nl  (productschap)

http://www.ansi.okstate.edu  (rassen, engelstalig)

http://www.hg.nl           (cr-delta, holland genetics)

http://www.infomil.nl
(wetteksten milieu)

http://www.hetkleineloo.nl
(informatieve site over landbouw, ook voor kinderen)

http://www.zuivelonline.nl
(informatieve site over zuivel)

 

 

 

 

Karoliene Penders en Frits Lamberts zijn beiden geregistreerd als "erkend rundveedierenarts". Een dierenarts krijgt deze erkenning op basis van zijn opgebouwde ervaring met rundvee en door het volgen van verplichte bijscholingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vak.

Wij bieden een totaalpakket van veterinaire bedrijfsbegeleiding, volledig afgestemd op de behoeftes van de veehouder. Het pakket omvat vruchtbaarheidsbegeleiding, productieanalyse, mastitisproblematiek en voedingsstoornissen. Zeer actueel op dit moment is ook het ondersteunen van ziektevrij worden van bedrijven; denk hierbij aan de grote aandacht voor salmonella en paratuberculose, maar ook ibr en bvd.

           

Onze bedrijfsbegeleiding gaat volgens het uurtariefsysteem. Dit geeft u het grote voordeel dat uw kosten beter te analyseren zijn en dus te be´nvloeden: Door een bedrijfsbezoek goed voor te bereiden of door mee te helpen kan veel tijd en dus geld bespaard worden. Ook kunt u door (tijdelijk) te kiezen voor wat minder intensieve begeleiding uw dierenartskosten verlagen.

Dankzij ons uurtariefsysteem kunnen wij de medicijnprijzen laag houden: Ons praktijkinkomen is dan ook nog weinig afhankelijk van onze medicijnverkoop. Dankzij ons uurtariefsysteem kunnen wij dan ook zonder dubbele belangen u het beste advies geven voor een verstandig medicijngebruik op uw bedrijf: Gezond vee voor een gezonde consument.